Aanvraag vergunning voor het slopen van een deel van het pand aan de achterzijde, het vergroten en de renovatie van het pand met horeca en appartementen aan Poelestraat 32, 32a en Nieuwe Markt te Groningen

Tussen 1 februari en 16 maart 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Poelestraat 32, 32a en Nieuwe Markt te Groningen

9712 KB

slopen deel pand achterzijde, vergroten en renovatie pand met horeca en appartementen (ontvangstdatum 11-03-2022, dossiernummer 202271823)

Groningen, 22 maart 2022

Naar boven