Aanvraag vergunning voor het omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige appartementen aan Muurstraat 8a te Groningen

Tussen 1 februari en 16 maart 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Muurstraat 8a te Groningen

9712 EN

omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige appartementen (ontvangstdatum 14-03-2022, dossiernummer 202271876)

Groningen, 22 maart 2022

Naar boven