Mogelijkheid tot toestemming voor het exploiteren van een coffeeshop

De burgemeester van gemeente Hellevoetsluis maakt bekend dat er een mogelijkheid tot toestemming vrij gaat komen voor het exploiteren van een coffeeshop. Dit is bepaald in artikel 2 van het Verdeel en Vestigingsbeleid en regels coffeeshop Hellevoetsluis 2022

 

Aanvraag indienen

Geïnteresseerden kunnen hiervoor een aanvraag indienen binnen twee weken na publicatiedatum van deze bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl. Voor het indienen van aanvragen is de elektronische weg niet opengesteld en voor de behandeling hiervan worden kosten in rekening gebracht.

 

De vereisten waaraan een aanvraag moet voldoen en de procedure van verdere beoordelingen en verdeling staan beschreven in het Vestigingsbeleid Coffeeshop Hellevoetsluis, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0181.

Naar boven