Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een recreatiewoning op locatie sectie T nummer 2705 (Kleine Heistraat 16) in Wernhout

Op 11 maart 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een recreatiewoning op locatie sectie T nummer 2705 (Kleine Heistraat 16) in Wernhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-001571. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven