Besluit wijziging openingstijden weekmarkt 's-Heerenberg

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montferland,

Gelet op:

  • Artikel 2 van de Marktverordening Montferland 2006, waarin is bepaald dat het College ten, aanzien van de markt de opstelling en indeling bepaalt,

  • Artikel 3 van de Marktverordening Montferland 2006, waarin is bepaald dat het College nadere regels kan stellen betreffende het bepaalde in deze verordening,

  • Deze nadere regels zijn vastgelegd in het marktreglement 2009, waarin is bepaald dat de openingstijden zijn bepaald op 10:30 tot 17:00 tussen 1 april en 1 september en van 10:30 tot 16:00 in de periode van 2 september tot 31 maart,

  • Na overleg met diverse vertegenwoordigers van de weekmarkt de wens is ontstaan om 1 vaste openingstijd vast te leggen en wel van 10:30 tot 16:30,

Besluit:

 

  • De openingstijden van de weekmarkt 's-Heerenberg te wijzigen, in die zin, dat vanaf 1 april 2022 gedurende het gehele jaar de openingstijd wordt vastgesteld op van 10:30 tot 16:30.

Didam, 9 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Montferland,

Namens dezen de mandaathouder,

Dhr. drs. C. Poels

Jurist Openbare Werken

Naar boven