Aanvraag omgevingsvergunning, Hunnenweg 65 Voorthuizen, het legaliseren van de overkappingen

 

Zaaknummer: 2022W0035

 

Datum indiening: 06-01-2022

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.

Naar boven