Aanvraag omgevingsvergunning, De Voorpost Stroe, het bouwen van een bedrijfsgebouw

 

Zaaknummer: 2022W0043

 

Datum indiening: 07-01-2022

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.

Naar boven