Aanvraag omgevingsvergunning, Speulderweg 41 Garderen, het bouwen van een overkapping

 

Zaaknummer: 2022W0034

 

Datum indiening: 06-01-2022

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.

Naar boven