Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Postweg kavel naast nr. 86 De Glind, het bouwen van een woning met bijgebouw

 

Zaaknummer: 2021W2736

 

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.

 

Naar boven