Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Heumenseweg 298 Wijchen

Van de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen op datum, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing is, verlengt het college van burgemeester en wethouders van Wijchen de beslistermijn (van in beginsel acht weken) met zes weken.

Het besluit tot verlenging van de beslistermijn is op genoemde datum verzonden naar de betreffende aanvrager:

 

Heumenseweg 298, 6603KT Wijchen, het vestigen van een Bed & Breakfast -gelegenheid in een bijgebouw, 28 december 2021. Activiteit: afwijking bestemmingsplan .

 

Naar boven