Besluit tot wijziging van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Gemeente Brummen

Kenmerk Z063894 / D369724

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022, met kenmerk 369723;

Gehoord het behandeladvies van het forum van 03 februari 2022;

 

Heeft besloten:

 

1. De Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Brummen te wijzigen conform het document met kenmerk D369721.

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad Brummen van 17 februari 2022.

Voorzitter A.J. van Hedel

Griffier D.D. Balduk

Naar boven