Openbare aankondiging hoorzitting bezwaarschriftencommissie Asten-Someren

 

Opdonderdag 21 april 2022 om 19.30 uur is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Asten-Someren.

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Someren, Wilhelminaplein 1.

 

Tijdens deze hoorzitting worden de volgende bezwaarschriften besproken:

 

1. Bezwaarschrift tegen “beslissingen naar aanleiding van de brief aan uw gemeente

gericht met de datum 11 augustus 2021”.

(Gemeente Someren, zaak 200334621)

 

2. Bezwaarschrift tegen “beslissingen naar aanleiding van de brief aan uw gemeente gericht met de datum 11 augustus 2021”.

(Gemeente Asten, zaak 2021082857)

 

3. Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 30 september 2021 om het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 12 augustus 2021 (ontvangen 13 augustus 2021) af te wijzen omdat het college geen andere stukken of documenten heeft dan de stukken en documenten die bezwaarmaker al heeft ontvangen bij de beslissing op bezwaar van

18 februari 2021 (in zaaknummer 2020062566).

Die stukken of documenten zijn daarmee al openbaar gemaakt in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Om die reden wees het college het verzoek af.

(Gemeente Asten, zaak 2021080533)

 

4. Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 1 oktober 2021 om het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 17 augustus 2021 (ontvangen 18 augustus 2021) af te wijzen omdat het college geen andere stukken of documenten heeft dan de stukken en documenten die bezwaarmaker al heeft ontvangen bij de beslissing op bezwaar van

18 februari 2021 (in zaaknummer 2020062566). Die stukken of documenten zijn daarmee al openbaar gemaakt in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Om die reden wees het college het verzoek af.

(Gemeente Asten, zaak 2021080832)

 

5. Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 22 oktober 2021 om het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 24 augustus 2021 (ontvangen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) op 25 augustus 2021 en na doorzending door het college ontvangen op 14 september 2021) af te wijzen omdat er geen documenten voorhanden zijn en/of behoren te zijn bij het college of bij de ODZOB, over de door bezwaarmaker gestelde bestuurlijke aangelegenheid en/of de door hem gestelde vragen.

(Gemeente Asten, zaak 2021088464)

 

6. Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 26 oktober 2021 om het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 4 september 2021 (ontvangen 10 september 2021) af te wijzen omdat de door bezwaarmaker gestelde bestuurlijke aangelegenheid (namelijk het vermeende vermoeden van hennepteelt en/of een hennepkwekerij) niet bestaat. Het college heeft daar dan ook geen gegevens en/of documenten (in de breedste zin van het woord) over voorhanden en behoort daar ook geen stukken van voorhanden te hebben.

(Gemeente Asten, zaak 2021088465)

 

7. Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 28 oktober 2021 waarbij het college aan bezwaarmaker liet weten dat het zijn verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van

5 september 2021 (ontvangen op 10 september 2021) aanmerkt als een verzoek om informatie.

 

Volgens het college komt uit het verzoek naar voren dat bezwaarmaker enkel gegevens uit bestemmingsplannen en landelijke regelgeving vraagt. Bestemmingsplannen en landelijke regelgeving worden actief openbaar gemaakt. Het college vindt dat het geen beslissing kan nemen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over het al dan niet openbaar maken van al actief openbaar gemaakte gegevens. Daarom merkte het college de brief van bezwaarmaker van 5 september 2021 niet aan als een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, maar als een algemeen verzoek om informatie op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

(Gemeente Asten, zaak 2021088466)

 

8. Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 28 oktober 2021 waarbij het college aan bezwaarmaker liet weten dat het zijn verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van

25 augustus 2021 (ontvangen op 27 augustus 2021) aanmerkt als een herhaald verzoek om informatie.

 

Volgens het college heeft bezwaarmaker al eerder een verzoek ingediend om de digitale bestanden van de controle op 22 januari 2019 te mogen ontvangen, namelijk op

26 februari 2021. Het college reageerde op 17 maart 2021 schriftelijk op dat verzoek van

26 februari 2021.

(Gemeente Asten, zaak 2021088467)

 

9. Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 26 oktober 2021 om het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 10 september 2021 (ontvangen 10 september 2021) af te wijzen omdat er geen andere stukken of documenten voorhanden zijn over de door bezwaarmaker gestelde vraag naar het exclusieve gebruik van de percelen P1259, P1260 en P1264.

(Gemeente Asten, zaak 2021089520)

 

 

10. Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 28 oktober 2021 om het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 5 september 2021 (ontvangen 10 september 2021) af te wijzen.

 

Het college wees het verzoek af ten aanzien van de punten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 en 20 uit het verzoek, omdat het college hierover geen (andere) gegevens en/of documenten (in de breedste zin van het woord) voorhanden heeft en/of voorhanden behoort te hebben. Het college merkte de punten 9 en 17 van het verzoek aan als een herhaald verzoek om informatie.

(Gemeente Asten, zaak 2021080771)

 

Naar boven