Aanvraag vergunning voor het bouwen van nieuwbouw woningen aan Sportlaan 66 te Uithoorn

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

  • 2021-117485, De Sportlaan 66 de Otter. Het bouwen van nieuwbouw woningen. (ontvangen 24-12-2021);

Naar boven