Verlengde beslistermijn voor het bouwen van een steegmuur aan Grote Bredeplaats 19 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 06-01-2022

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

  • 04-01-2022, Grote Bredeplaats 19, Harlingen, het bouwen van een steegmuur;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven