Toestemming voor het vervangen van de markiezen aan de zijgevel aan Grote Bredeplaats 2 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 06-01-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is verleend:

  • 23-12-2021, Grote Bredeplaats 2, Harlingen, het vervangen van de markiezen aan de zijgevel;

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Naar boven