Verlengde beslistermijn voor het bouwen van een garage aan Midlumerlaan 58 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 06-01-2022

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

  • 23-12-2021, Midlumerlaan 58, Harlingen, het bouwen van een garage;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven