Aanvraag vergunning voor het realiseren van een tweede bedrijfswoning aan Ludingaweg 31 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 06-01-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 05-01-2022, Ludingaweg 31, Harlingen, het realiseren van een tweede bedrijfswoning.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven