Aanvraag vergunning voor het aanleggen van twee inpandige opslagtanks aan Lange Lijnbaan 60 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 06-01-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 03-01-2022, Lange Lijnbaan 60, Harlingen, het aanleggen van twee inpandige opslagtanks;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven