Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Het Witte Hert 19, 1601MJ Enkhuizen

De gemeente heeft op 8 maart 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-000611 voor verbreden van de uitweg naar 28,5 meter op het breedste punt op locatie Het Witte Hert 19, 1601MJ Enkhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • vernieuwen van een inrit/uitweg

 

Inzage

Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien, dan kan dit op verzoek. Uw verzoek kunt u doen via ruimte@sed-wf.nl met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Enkhuizen, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 11 maart 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven