Aanvraag vergunning voor het bouwen van een complex met kleinschalige werk- en opslagruimten aan Curiestraat, Perceel F 1470 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 06-01-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 31-12-2021, Curiestraat, Perceel F 1470, Harlingen, het bouwen van een complex met kleinschalige werk- en opslagruimten;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven