Aanvraag vergunning voor het bouwen van tien garageboxen aan Jan Rudolf Thorbeckestraat 108 A t/m J te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 06-01-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 30-12-2021, Jan Rudolf Thorbeckestraat 108 A t/m J, Harlingenhet bouwen van tien garageboxen;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven