Aanvraag vergunning voor het bouwen van 24 rug-aan-rugwoningen aan Koningin Julianastraat, Perceel A 10744 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 06-01-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 23-12-2021, Koningin Julianastraat, Perceel A 10744, Harlingen, het bouwen van 24 rug-aan-rugwoningen;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven