Toestemming verleend voor de wijziging van leidinggevenden op alcoholvergunning slijter aan Edisonstraat 3 te Sneek

APV en Bijzondere Wetten

De volgende vergunning of ontheffing is verleend:

    • 24-12-2021, Poiesz Vastgoed B.V., Edisonstraat 3, 8606 JH Sneek, wijziging leidinggevenden op Alcoholvergunning slijter.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

Naar boven