Aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning Souburg Noord Kadastraal perceelnummer 1471 sectie Q kavelnummer 34

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het bouwen van een woning op het adres Souburg Noord Kadastraal perceelnummer 1471 sectie Q kavelnummer 34 in Oost-Souburg.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven