Aanvraag omgevingsvergunning interne verbouwing en splitsing woning Lelienlaan 2

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor een interne verbouwing en splitsing woning op het adres Lelienlaan 2 in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven