Aanvraag vergunning voor het verbouwen van het souterrain en beletage met deels in afwijking, de gaat gebruikt worden als multifunctionele functie (oa bijeenkomst) aan Spilsluizen 17 te Groningen

Tussen 28 februari en 7 maart 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Locatie

postcode

omschrijving

Spilsluizen 17 te Groningen

9712 NR

verbouw souterrain en beletage met deels in afwijking bestemming gebruiken als multifunctionele functie (oa bijeenkomst) (ontvangstdatum 01-03-2022, dossiernummer 202271529)

Groningen, 10 maart 2022

Naar boven