Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het plaatsen van een aanbouw op het perceel Het Veer 51, 1633HB Avenhorn

Op 28 februari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een aanbouw op het perceel Het Veer 51, 1633HB Avenhorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000659. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk - plaatsen van een aanbouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven