Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure voor het het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van een agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning en het renoveren van het voorbeschermde monument Communicatieweg Oost 7 Assendelft

Dossiernummer : O20211639

Verzonden op : 02-03-2022

Bezwaar/beroep: tegen een verlengingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats.

Naar boven