Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming op het perceel Noorddijkerweg 31, 1645VC Ursem

Op 3 maart 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming op het perceel Noorddijkerweg 31 inUrsem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000697. De aanvraag betreft:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven