Aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Wijnenstraat 3 te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Burgemeester Wijnenstraat 3 te Asten

het wijzigen gebruik van een winkelruimte 03-03-2022

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

 

Naar boven