Aanvraag omgevingsvergunning, Hunnenweg 63 Voorthuizen, het realiseren van een kelder onder de woning

 

Zaaknummer: 2022W0021

 

Datum indiening: 04-01-2022

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.

Naar boven