Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Meentweg 8 Kootwijkerbroek, het vernieuwen van de voorgevel en het plaatsen van twee dakkapellen

Zaaknummer: 2021W2621

 

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.

 

Naar boven