Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het splitsen van een woonboerderij op het perceel Spierdijkerweg 94, 1641LV Spierdijk

Op 1 maart 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het splitsen van een woonboerderij op het perceel Spierdijkerweg 94, 1641LV Spierdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000685. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven