Aanvraag omgevingsvergunning, Kieftveen 37 Voorthuizen, het veranderen van de uitweg

 

Zaaknummer: 2022W0008

 

Datum indiening: 03-01-2022

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.

Naar boven