Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 99993Beschikkingen | afhandeling



Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Nederwoudseweg ter hoogte van nr. 37A Barneveld, kappen eik

 

Zaaknummer 2021W0320

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.