Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 99971Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Handelsweg 6 Barneveld, plaatsen tussenvloer ten behoeve van opslag

 

Zaaknummer 2021W0167

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.