Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 99900Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op het perceel Zuid-Spierdijkerweg 33 te De Goorn

Op 26 maart 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op het perceel Zuid-Spierdijkerweg 33 te De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-HZ-0186. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.