Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 9988Beschikkingen | afhandelingCoevorden - Scholekster ong.: voor het bouwen van een bedrijfshal (verlenging)

Omgevingsvergunning - verlenging beslistermijn

 

Het betreft de locatie kadastraal bekend gemeente Coevorden, sectie K, nr. 1936

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden deelt mede dat de beslistermijn voor deze aanvraag om een omgevingsvergunning die de reguliere voorbereidingsprocedure zal volgen, met zes weken is verlengd.

 

Ontvangen op 19 november 2020. Besluit verzonden d.d. 11 januari 2021.

 

Zaak - 80941-2020