Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 99849Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Dijkgraaf Grootweg 34, Andijk week 13

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

uitbreiden van de supermarkt

 

met verzenddatum 24-03-2021

 

Uiterlijk op 06-05-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.