Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 99824Beschikkingen | afhandelingOntwerp weigering omgevingsvergunning voor het inrichten van een tijdelijk baggerdepot (maximaal 10 jaar) - aan de Vlietweg 1s te Hoogmade - W2020/224

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 23 maart 2021 hebben besloten om een ontwerp besluit tot weigering van de aanvraag om omgevingsvergunning met de activiteiten bouwen, aanleg, afwijken van het bestemmingsplan en milieu te nemen, voor het inrichten van een tijdelijk baggerdepot (maximaal 10 jaar) op het perceel Vlietweg 1s te Hoogmade.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

De ontwerp weigering van de omgevingsvergunning ligt van donderdag 1 april 2021 t/m woensdag 12 mei 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. De ontwerp weigering omgevingsvergunning kan gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning bij het college kenbaar maken. Als u dit mondeling wilt doen, verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken. De zienswijzen moeten worden gericht aan het college van de gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Boogaard, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl.