Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 99433Beschikkingen | aanvraagOntwerp omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud (gemeente Medemblik)

Burgemeester en wethouders van Medemblik zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor de bouw van een supermarkt Ganker 3a in Nibbixwoud.

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken kunt u vanaf 2 april 2021 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp omgevingsvergunning en tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bij de gemeenteraad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.