Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 99096Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Henriëtte Bosmansstraat 47 1077XG Amsterdam

Adres: Henriëtte Bosmansstraat 47 1077XG Amsterdam

Omschrijving: uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het casco, wijzigen van de begane grondvloer, uitbreiden van de eerste verdieping, vervangen van kozijnen, plaatsen van twee airco’s aan achterzijde, plaatsen van een dakkapel en dakraam aan de voorzijde, vergroten van de dakkapel aan de achterzijde en conserveren van de eerste verdiepingsvloer

Datum ontvangst: 15-02-2021

Zaaknummer: Z2021-Z000989

OLO nummer: 5825539

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.