Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 99010Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen van een boom, Het Stenen Muurtje 10, 6245 EX Eijsden

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de volgende aanvraag is ingekomen voor:

het kappen van een boom, gelegen op het perceel Het Stenen Muurtje 10, 6245 EX Eijsden (ontvangen d.d. 29 maart 2021).

Tegen deze aanvraag kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog geen bezwaarschriften worden ingediend.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie moet u een afspraak maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum.

 

Eijsden-Margraten, 31 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans