Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 98076Beschikkingen | aanvraagter hoogte van Jan Tinbergenweg en Jan Penweg VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

ter hoogte van Jan Tinbergen en Jan Penweg, bouwen bedrijfspand met kantoor

Verzonden 26 maart 2021