Gemeenteblad van Heerenveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenGemeenteblad 2021, 9786Beschikkingen | aanvraagAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN DAKKAPEL, SCHOTERLANDSEWEG 15 HOORNSTERZWAAG

 

Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Schoterlandseweg 15 te Hoornsterzwaag (08-01-2021)

 

De aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis. In dit stadium is het indienen van zienswijzen/bezwaar nog niet mogelijk. De publicatie is alleen bedoeld ter informatie. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling vergunningen, telefoonnummer 14 0513. Op verzoek kunnen stukken die openbaar zijn per mail worden toegezonden. Daarvoor kunt u een mail sturen naar vergunningen@heerenveen.nl.