Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2021, 97772Beschikkingen | afhandelingMelding beëindiging activiteitenbesluit Poortersweg 27

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende melding(en) in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:

Van Orionis Walcheren voor de beëindiging van de inrichting. De inrichting is gelegen op het perceel Poortersweg 27 te Vlissingen (16 maart 2021).