Gemeenteblad van Roerdalen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenGemeenteblad 2021, 9761Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling subsidieplafonds Roerdalen

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

 

gelet op artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Roerdalen,

 

b e s l u i t e n:

 

 • A.

  Tot vaststelling van de volgende subsidieplafonds:

   

  • -

   Subsidieregel structurele subsidie (vrijwilligersorganisaties):

   Subsidieplafond 2021 € 240.000,00

   Subsidieplafond 2022 € 240.000,00

    

  • -

   Subsidieregel incidentele subsidie (vrijwilligersorganisaties):

   Subsidieplafond 2021 € 31.411,00

    

  • -

   Subsidieregel educatief pakket:

   Subsidieplafond 2021 € 290.000,00  

 • De definitieve subsidieplafonds voor 2021 kunnen afwijkend worden vastgesteld als binnen de gemeentebegroting 2021 minder of meer budget beschikbaar wordt gesteld. Dit kan tot gevolg hebben dat subsidie naar boven of naar beneden wordt aangepast.

  Het subsidieplafond voor 2022 kan afwijkend worden vastgesteld als binnen de gemeentebegroting 2022 minder of meer budget beschikbaar wordt gesteld.

   

 • B.

  De verdeelregels voor bovenstaande subsidieplafonds zijn als volgt:

  • 1.

   Subsidieregel structurele subsidie

   Alle aanvragen worden verzameld. Vervolgens worden de subsidiebedragen bepaald volgens de berekening zoals opgenomen in artikel 5 en 6 van de subsidieregel structurele subsidie. Het subsidieplafond is hierbij het maximaal beschikbare budget.

    

  • 2.

   Subsidieregel incidentele subsidie

   Subsidie wordt verleend op basis van volgorde ontvangst van een ontvankelijke aanvraag.

    

  • 3.

   Subsidieregeling educatief pakket

   Subsidie wordt verleend op basis van volgorde ontvangst van een ontvankelijke aanvraag. Waarbij conform artikel 5 van de subsidieregel educatief pakket geldt dat er één integrale aanvraag per dorp wordt toegewezen voor talentontwikkeling en één integrale aanvraag per dorp voor gezonde leefstijl.

Sint Odiliënberg, 27 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

J.J.W.M. L’Ortije

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

 

Bezwaar

 

Belanghebbenden die het met dit besluit niet eens zijn, kunnen schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekendgemaakt is. Stuur het bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg. Denk bij het bezwaarschrift aan het vermelden van:

 • naam, adres en telefoonnummer;

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

 • de reden waarom bezwaar wordt gemaakt;

 • datum en handtekening.