Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 9746Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen – aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken – Amsteldijk Zuid 193

Zaaknummer Z20-089165

De aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 5 handmatige grondboringen met de locatie Amsteldijk Zuid 193 is op 5 januari 2021 ingetrokken.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.