Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 97065Beschikkingen | afhandelingBesluit drank- en horecavergunning De Laethof, Langstraat 3, 6245 KK Eijsden

De burgemeester van Eijsden-Margraten maakt bekend dat er een drank- en horecavergunning is verleend op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet voor het pand De Laethof, gelegen Langstraat 3, 6245 KK Eijsden. (datum besluit 16 maart 2021)

 

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie moet u een afspraak maken met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. In verband met het huidige coronavirus is digitale inzage ook mogelijk.

 

Eijsden-Margraten, 30 maart 2021

De burgemeester van Eijsden-Margraten,

Dieudonné Akkermans