Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 9698Beschikkingen | aanvraagGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Wedderborg 15 in Amstelveen

Zaaknummer Z21-002180

Gemeente Amstelveen heeft op 8 januari 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een in- en uitrit. De locatie is Wedderborg 15 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Reageren

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar gemeente@amstelveen.nl onder vermelding van het zaaknummer. In een later stadium kunt u eventueel een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen.